🕣🕔🕗

Webinar na żywo 
6 Luty,  20:00

00 Dni
00 Godzin
00 Minut
00 Sekund

✔️ Wykład prowadzony jest przez internet za pomocą platformy "Zoom".

✔️ W mailu potwierdzającym otrzymasz link i dane do logowania do pokoju konferencyjnego

✔️ Webinar startuje o czasie i nie jest nagrywany!

✔️ Każdy uczestnik, który pojawi się na spotkaniu otrzyma darmowy e-book z moją strategią

Ważne oświadczenie o ryzyku
Wszystkie materiały na stronie RiskRewardTrader.com oraz treści przekazywane przez prowadzącego mają charakter edukacyjny i poglądowy. Sprzedawca ani Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za skutki zastosowania ich przez Klienta przy jego własnych decyzjach inwestycyjnych. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na podstawie samodzielnie wyciągniętych wniosków. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, w związku z czym przewidywania, stwierdzenia lub prognozy Sprzedawcy lub Prowadzącego mogą się różnić od otrzymanych rezultatów. Odpowiedzialność za podjęte decyzje inwestycyjne, w tym szkody lub straty, spoczywa na Kliencie. Prezentowane dane zmieniają się dynamicznie i ich zastosowanie wymaga aktualnej i indywidualnej weryfikacji przez Klienta. Wyłącza się odpowiedzialność za szkody, w tym utracone korzyści.

Sprzedawca ani Prowadzący nie są agentem inwestycyjnym, doradcą inwestycyjnym ani maklerem papierów wartościowych, firmą inwestycyjną, ani agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Sprzedawca ani Prowadzący nie jest także doradcą podatkowym w rozumieniu właściwych przepisów. Sprzedawca ani Prowadzący nie posiada ustawowo regulowanych uprawnień.

Pełna treść regulaminu:
https://riskrewardtrader.com/terms-and-conditions.pdf

© Copyright by Risk Reward Trader Sp. z o.o. 
Wszystkie treści i materiały są objęte ochroną praw autorskich. Każde nieuprawnione użycie (kopiowanie, reprodukcja, transmitowanie, udostępnianie) jest surowo zabronione.

.